LogoBirim Çevirme

Uzunluk Birimi Çevirme

Uluslararası Ölçüm Sisteminin uzunluk birimi metre'dir ve kısaca 'm' ile gösterilir. Günümüzde '1 metre', ışığın boşlukta 1/299,792,458 saniyede aldığı yol olarak tanımlanmıştır.Bu çağdaş tanım günümüzde dünyanın çeşitli laboratuarlarında yapılabilen hassas ölçümlerin birbirleriyle karşılaştırılabilmesi amacıyla kabul edilmiştir.

Uzunluk Birimleri :

  • YD
  • MM
  • MI
  • M
  • KM
  • IN
  • FT
  • DM
  • CM
Uzunluk Çevirme

Neyden :
Neye :
Tüm Uzunluk çevirmeleri yapmak için fizik kurallarının belirlediği bir sabit oran kullanılmaktadır. Bu rakam birim çevirmede kullanılarak her zaman doğru sonucu vermektedir.
Yan tarafta bulunan Uzunluk dönüştürme kutucuğundan birim çevirme işlemi yapabilirsiniz.