LogoBirim Çevirme

Kuvvet Birimi Çevirme

Hareket eden bir cismi durduran, duran bir cismi hareket ettiren, cisimlerin şekil, yön ve doğrultularını değiştiren etkiye Kuvvet denir.Kuvvet dinamometre adı verilen bir araçla ölçülür. Dinamometrenin diğer ismi Newtonmetredir.

Kuvvet Birimleri :

  • TNF
  • OZF
  • N
  • LBF
  • KGF
  • DYN
Kuvvet Çevirme

Neyden :
Neye :
Tüm Kuvvet çevirmeleri yapmak için fizik kurallarının belirlediği bir sabit oran kullanılmaktadır. Bu rakam birim çevirmede kullanılarak her zaman doğru sonucu vermektedir.
Yan tarafta bulunan Kuvvet dönüştürme kutucuğundan birim çevirme işlemi yapabilirsiniz.