LogoBirim Çevirme

Enerji Birimi Çevirme

Fizikte, enerji doğrudan doğruya gözlemlenemeyen fakat kendi konumundan hesaplanabilen fiziksel sistemin geniş ve korunmuş bir özelliğidir. Enerji, fizikte temel önemdedir. Pek çok biçime girebilmesinden dolayı enerjinin kapsamlı bir tanımını yapmak imkansızdır ama en yaygın tanım şudur: Enerji, bir sistemin iş yapma kapasitesidir. Fizikte iş, kuvvetin yer değişim yönündeki bileşeninin etkisinin yerdeğiştirmeyle çarpımı olarak tanımlanır ve enerji, iş ile aynı birimle ölçülür.

Enerji Birimleri :

  • KWH
  • KJ
  • KCAL
  • J
  • CAL
  • BTU
Enerji Çevirme

Neyden :
Neye :
Tüm Enerji çevirmeleri yapmak için fizik kurallarının belirlediği bir sabit oran kullanılmaktadır. Bu rakam birim çevirmede kullanılarak her zaman doğru sonucu vermektedir.
Yan tarafta bulunan Enerji dönüştürme kutucuğundan birim çevirme işlemi yapabilirsiniz.