LogoBirim Çevirme

Basınç Birimi Çevirme

Basınç, bir yüzey üzerine etkide bulunan dik kuvvetin, birim alana düşen miktarı. Katı, sıvı ve gazlar ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye bir kuvvet uygularlar. Kuvvetin kaynağı ne olursa olsun birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç (P), bütün yüzeye dik olarak etki eden kuvvete de basınç kuvveti (F) denir.

Basınç Birimleri :

  • PSI
  • KPA
  • BMAR
  • BAR
  • ATM
Basınç Çevirme

Neyden :
Neye :
Tüm Basınç çevirmeleri yapmak için fizik kurallarının belirlediği bir sabit oran kullanılmaktadır. Bu rakam birim çevirmede kullanılarak her zaman doğru sonucu vermektedir.
Yan tarafta bulunan Basınç dönüştürme kutucuğundan birim çevirme işlemi yapabilirsiniz.