LogoBirim Çevirme

Ağırlık Birimi Çevirme

Ağırlık, bir cisme uygulanan kütle çekim kuvvetidir. Dünya'da bir cismi ele alırsak yükseğe çıkıldıkça ağırlığı azalır, kutuplara gidildikçe ağırlığı artar, ekvatora gittikçe ağırlığı azalır. Ağırlık birimi newton'dur ve simgesi 'N'dir.

Ağırlık Birimleri :

  • T
  • ST
  • OZ
  • MT
  • LT
  • LB
  • KG
  • IT
  • G
Ağırlık Çevirme

Neyden :
Neye :
Tüm Ağırlık çevirmeleri yapmak için fizik kurallarının belirlediği bir sabit oran kullanılmaktadır. Bu rakam birim çevirmede kullanılarak her zaman doğru sonucu vermektedir.
Yan tarafta bulunan Ağırlık dönüştürme kutucuğundan birim çevirme işlemi yapabilirsiniz.